Terms & Conditions
   GEEN VERZENDKOSTEN bij bestellingen €50 ! Op werkdagen voor 13:00 uur besteld = DEZELFDE DAG VERZONDEN.   

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Als je een bestelling plaatst geef je als koper aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. We hebben ze zo leesbaar mogelijk gemaakt,
dus lees ze even goed door.


  Lila zeep Natuurlijke
  Amsterdam, Buitenveldert,
  1083 JJ, Spangenhof

  website: lilazeep.nl
  telefoonnummer: 0636432435

  VAT-number (Btw-nummer): 558925753B01
  Kvk-nummer: 71829792
  Iban NL33 RABO 0337 4301 60

  Bestellen en betalen

  In onze webshop zijn alle prijzen in euro's inclusief 21% btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.

  U kunt op verschillende manieren betalen, zonder extra kosten:

  - iDEAL

  Een ander betaalsysteem

  -PayPal

  Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail. Als u na 24 uur nog geen bevestiging hebt ontvangen, neemt u contact met ons op. Uw betaling moet binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling zijn ontvangen. Zo niet, dan behoudt Lila Zeep Natuurlijk zich het recht voor om uw bestelling te annuleren.


  Soms komt het voor dat een bestelling niet meteen in zijn geheel kan worden afgeleverd. Als dit het geval is, nemen we contact met u op over verdere verwerking. U kunt uw bestelling eventueel ook annuleren. U ontvangt het reeds betaalde bedrag binnen een week op uw account.


  Verzending

  We gebruiken DHL of Post NL voor verzending van onze producten.

  We streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail. Afhankelijk van de verzendmethode wordt een Track & Trace-code gebruikt om uw bestelling te volgen.

  Lila Zeep Natuurlijk is niet aansprakelijk voor verlies en / of beschadiging van artikelen tijdens verzending.

  Als uw bestelling niet door de koerier kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld omdat het adres niet klopt, en het komt terug bij ons, bieden wij u de mogelijkheid om de bestelling opnieuw te verzenden voor betaling.

  Bestellingen binnen Nederland:

  Tot 10 kg 5,95 euro

  10-30 kg 8,95 euro

  Bestelling buiten Nederland

  Als u een bestelling vanuit het buitenland wilt plaatsen, neem dan contact met ons op of er wordt contact met u opgenomen voor een extra betaling vanwege de verschillende verzendkosten. Controleer uw geschatte verzendkosten op de website van DHL pakket.


  Is het een geschenk?

  Als je zeep of andere producten cadeau wilt doen, laat het ons dan weten in de comments, we zouden graag iets moois willen maken. U kunt vragen om een ​​aangepaste wens, een bericht (uw beste wensen), extra gefeliciteerd, gratis. Het adres van de ontvanger kan worden opgegeven door 'Verzenden naar een ander adres' te kiezen bij het bestellen.


  Aansprakelijkheid

  Alle zeep wordt hier in onze eigen werkplaats gemaakt. Het is handmatig werk, dus het product dat u ontvangt, kan verschillen van de foto's die u op de website ziet.


  Lila Zeep Natuurlijk is niet aansprakelijk voor letsel veroorzaakt door onjuist en/of onredelijk gebruik van de artikelen.


  Lila Zeep Natuurlijk behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


  Retourneren

  Als u van gedachten bent veranderd, kunnen bestellingen worden teruggestuurd. Dit kan worden gedaan binnen 14 dagen na verzenddatum en op eigen kosten. Alleen producten in de oorspronkelijke onverpakte staat kunnen worden teruggenomen. Voordat u uw bestellingen retourneert, ontvangen we graag een e-mail van u met alle informatie over de bestelling. Vul de sectie Klantenservice / Retouren in en vul alle velden in.


  Als we alle producten hebben ontvangen en hebben gecontroleerd, ontvangt u het orderbedrag binnen 7 dagen op uw account.


  Privacy

  De persoonlijke gegevens die u invoert bij het plaatsen van een bestelling worden alleen door Lila Zeep Natuurlijk gebruikt voor het verwerken van uw bestelling en marketingdoeleinden.


  In geen enkel geval geven wij uw gegevens door aan derden. Als u hier vragen over heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


  Foto's en teksten

  Alle foto's op de website zijn origineel en behoren toe aan Lila Zeep Natuurlijk. Omdat we handgemaakte producten maken, komt elk stuk er uniek uit. Vanwege licht, seizoen en verschil tussen de batches kunnen de producten afwijken van de foto's, in de vorm van details zoals kleurtoon, swirls, pipings.  Wederverkoop

  Onze producten mogen niet worden doorverkocht in een verpakking dat niet de originele is. Als u geïnteresseerd bent in huismerkzeep, kunt u contact met ons opnemen.


  Neem contact met ons op voor uw vragen.


  Aangepaste Preorder

  Lila Zeep Natuurlijk biedt aangepaste zeep en zeepontwerpen voor al uw gedenkwaardige momenten, zoals vrijgezellenfeestjes, babyborrels, verjaardagen, begrafenissen, bedrijfsevenementen, nieuwjaar of andere zepen met een vakantiethema. Aangepaste labels zijn beschikbaar. U kunt vragen voor elk bericht, naam of wens op het etiket. Aangepaste bestellingen moeten vooraf worden besteld en voor al uw pre-orders kunt u contact met ons opnemen.


  See English


  If you place an order, you as a buyer agree to our terms and conditions. We made them as readable as possible, so read them just as well.


  Order&pay

  In our webshop all prices are set in euros including 21% VAT, but excluding any shipping costs.

  You can pay in a number of ways, at no additional cost:

  - iDEAL

  Another payment system

  -PayPal

  After your order you will receive a confirmation via e-mail. If you have not received confirmation after 24 hours, please contact us. Your payment must be received within 7 days after placing the order. If not, Lila Zeep Natuurlijk reserves the right to cancel your order.

  Sometimes it happens that an order can not immediately be delivered in its entirety. If this is the case, we will contact you about further processing. You can also possibly cancel your order. You will receive the already paid amount within a week on your account.


  Shipping

  We use DHL, Post NL for shipping our products.

  We strive to ship your order as soon as possible. As soon as your order has been sent you will receive an e-mail, depending on the shipping method, a Track & Trace code will be used to follow your order.

  Lila Zeep Natuurlijk is not liable for loss and / or damage to items during shipment.

  If your order can not be delivered by the carrier, for example because the address is incorrect, and it comes back to us, we offer you the possibility to send the order again for payment.

  Orders within the Netherlands:

  Up to 10 kg 5.95 euro

  10-30 kg 8.95 euro

  Order from out of the Netherlands

  If you want to place an order from abroad, please contact us or you will be contacted for an extra payment due to different shipping rates. Please check your estimated shipping costs on the website of DHL parcel.

  https://www.dhlparcel.nl/sites/default/files/content/DOCS/Internationale%20tarieven%20consument%20NL.pdf


  Is it a gift?

  If you want to give soap or other products as a gift, please let us know in the comments section, we would like to make something beautiful. You may ask for a custom wish, a message(only aclipable), congratulations additionally, for free. The address of the recipient can be specified by choosing 'Send to a different address' when ordering.


  Liability

  All soap is made here in our own workshop. It is manual work, so the product as you receive it may differ from the photos you see on the website.

  Lila Zeep Natuurlijk is not liable for injuries caused by incorrect and / or unreasonable use of the articles.

  Lila Zeep Natuurlijk reserves the right to change the general terms and conditions without prior notice.


  Returns

  If you changed your mind, orders can be returned. This can be done within 14 days after shipping date and at your own expense. Only products in the original unpacked state can be taken back. Before you return orders, we would like to receive an e-mail from you with all information about the order.  If we have received all products and have checked, you will receive the order amount within 7 days on your account.


  Privacy

  The personal details that you enter when placing an order will only be used by  Lila Zeep Natuurlijk for the processing of your order and marketing aims.

  Under no circumstances do we provide your data to third parties.

  If you have any questions about this, please do not hesitate to contact us.


  Photos and texts

  All the photos on the website are original and belongs to Lila Zeep Natuurlijk. As we make handmade products, every piece of them come out unique. Due to light, season and difference between the batches the products may differ from the photos, by details like color tone, swirls, pipings.


  Resale

  Our products may not be resold in other than the original packaging. If you are interested in private label soap: contact us.

  Please contact us for your questions: lila[email protected]  About

  You can change this text from Control Panel > Social band > About text Lorem ipsum.

  Facebook